Thẻ chuyển đổi phương tiện công nghiệp 2 cổng 100M ECU101-1F

Liên hệ

 Hỗ trợ 1 cổng đồng 100M và 1 cổng sợi 100M

 Điện áp đầu vào: 12VDC

 Hỗ trợ vận hành phạm vi nhiệt độ rộng -30 ~ 60oC