Switch PoE Công Nghiệp Không Được Quản Lý đủ 5 cổng Gigabit và 2 Lớp IPS2000G Series

Liên hệ

 Hỗ trợ 1 cổng đồng / cáp quang gigabit và 4 cổng đồng PoE 4 gigabit

 Công suất tiêu thụ tối đa của PoE đơn là 30W

[Xem tiếp]