Switch PoE công nghiệp 5 cổng 100M lớp 2 không quản lý IPS215 Series

Liên hệ

 Hỗ trợ 1 cổng 100M sợi / đồng và 4 cổng đồng 100M PoE

 Công suất tiêu thụ tối đa của PoE đơn là 30W

[Xem tiếp]