Switch công nghiệp quản lý Layer 3 EN50155 8 cổng Ethernet M12 + 4 cổng Gigabit Ethernet M12 TNS5800-4GT-8T

Liên hệ

 Hỗ trợ 4 Gigabit M12 (Chức năng bỏ qua), 8 100M M12

 Áp dụng công nghệ bằng sáng chế SW-Ring, hỗ trợ vòng đơn, vòng khớp nối, vòng chuỗi, chức năng mạng vòng kép, thời gian phục hồi tự động của lỗi mạng <20ms

[Xem tiếp]