Switch công nghiệp quản lý IEC61850 4 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485/422 + 4 cổng quang MES600

Liên hệ

 Hỗ trợ 4 cổng sợi 100M, 4 cổng đồng 100M, 4 cổng nối tiếp 3IN1 tùy chọn

 Áp dụng công nghệ bằng sáng chế SW-Ring, hỗ trợ vòng đơn, vòng khớp nối, vòng chuỗi, chức năng mạng vòng kép, thời gian phục hồi tự động của lỗi mạng <20ms

 

[Xem tiếp]