Switch công nghiệp quản lý IEC61850 24 cổng quang+4 cổng quang Gigabit SFP MES5000

Liên hệ

 Hỗ trợ 4 cổng sợi gigabit (khe SFP) và 24 cổng sợi / đồng 100M

 Tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp IEC61850 và IEEE1613

 

[Xem tiếp]