HPC-4E1-4ETH Bộ chuyển đổi 4E1 Ethernet có quản lý SNMP 4E1-4x 10/100

Liên hệ

Bộ chuyển đổi HPC-4E1-4ETH  hãng sản xuất UPCOM  với 4E1-4×10/100 với hỗ trợ GFP-F, VC (Virtual Concatenation), LCAS và SNMP chuyên nghiệp. Bên cạnh ý tưởng cơ bản là gói 4E1 để có 8 Mbps thông qua SNMP chuyên nghiệp, có thể truy cập vào nhiều tính năng thân thiện với người dùng. chuyên được sử dụng trong hệ thống truyền dẫn mạng đường trục TDM đặc biệt được thiết lập cho kênh Main có quản lý của ngành điện, được ứng dụng nhiều trong các giải pháp về bảo vệ dữ liệu SCADA. đặc biệt sản phẩm của UPCOM với  các bộ chuyển đổi giao thức Protocol converter được EVN tin tưởng và cho phép sử dụng rất nhiều tại Việt Nam.