Giá chuyển đổi giao thức 4U 16-Slot

Liên hệ

 Hỗ trợ 16 khe cắm, cho phép quản lý tập trung các thẻ con gái thiết bị khác nhau 

 Vỏ hợp kim nhôm đầy đủ với khả năng che chắn và chống nhiễu tuyệt vời

[Xem tiếp]