Bộ chuyển đổi phương tiện truyền thông Ethernet SFP 10 / 100M – MC101-SFP

Liên hệ

Model NO.Description
MC101-SFP -M-2multi-mode, 2Km, 5VDC
MC101-SFP  -S-20single-mode,  20Km,5VDC
MC101-SFP -S-40single-mode, 40Km, 5VDC
MC101-SFP  -S-60single-mode,  60Km, 5VDC
MC101-SFP -S-80single-mode, 80Km, 5VDC
MC101-SFP  -S-100single-mode,  100Km,5VDC
MC101-SFP -S-120single-mode, 120Km, 5VDC
MC101-SFP  -SS-20single-mode,  single fiber, 20Km, 5VDC
MC101-SFP -SS-40single-mode, single fiber, 40Km, 5VDC
MC101-SFP  -SS-60single-mode,  single fiber, 60Km, 5VDC
MC101-SFP -SS-80single-mode, single fiber, 80Km, 5VDC