Bộ bảo vệ chống nhiễu tín hiệu RS-485 FL485

Liên hệ

 Hỗ trợ 1 đầu vào và đầu ra tín hiệu RS-485 và cung cấp bảo vệ đột biến 5kA

 Thông qua mạch bảo vệ đa cấp với đáp ứng nhanh và đầu ra điện áp thấp